Nyhet!  Rädslekurs- från stress till fokus

Idag lider tyvärr många hundar av stress, oro, ångest ofta till följd av understimulans eller överstimulans.  Det här leder till en rad olika problembeteenden som att hunden skäller mer, biter sönder saker, kissar inne, drar i kopplet, gör utfall vid möten, inte kan koppla av och vila mm. Iden här kursen jobbar vi mycket med att lära oss det bakomliggande faktorerna som leder till  rädsla, stress och oro,  hitta  balans i vardagen, hitta vettig stimulans och aktivering. En Härlig Hund är H-märkt och våra kurser leds alltid av certificerad Hundinstruktör. Vi håller till i Rotebro i Sollentuna. 

Aktuella kursdatum för Rädslekurs- från stress till fokus

Rädslekurs

Kursinnehåll: Teori, bakomliggande faktorer till rädsla, stress och oro,  stresshantering, över /understimulans hos hund, problembeteenden,  passivitet- /lugn och ro träning, balans i vardagen, självkontroll & fokus,  mm. 
Antal tillfällen:  4 (första tillfället är endast teori, utan hund)
Antal deltagare: Max 4 st
Tid: ca  90 min/ tillfälle
Kursledare:  Jennie Toracca
Plats: Beroende på årstid så har vi våra kurser på Gillbo ängar, vid grusplan vid Gröndalsskolan i Rotebro samt ibland inomhus i lokal intill Gröndalsskolan. Vintertid har vi även kurser vid upplyst grusplan i Rotebro C. Exakt info om plats står i kursanmälan. 
Pris: 1495kr (Kursmaterial, fika och Diplom ingår)

Kontakta oss: info