Hundträning &  Filosofi

Så här tänker vi  kring hundträning.

En Härlig Hund jobbar med belöningsorienterade metoder, vilket innebär att träningen bygger på att vi skapar möjlighet att ofta belöna hunden. Genom positiv förstärkning lär sig hunden snabbt att upprepa beteenden och handlingar som ger fördel.

Vi baserar inte träningen på ”mjuka eller hårda metoder”, utan på kunskap kring hur hunden lär sig. Utifrån den kunskapen använder vi  sedan ett trevligt, respektfullt och etiskt korrekt sätt lära hunden det vi önskar. Att använda sig av begrepp som ”mjuk” eller ”hård” kan ibland bli lite märkligt. Det är för oss en självklarthet att respektera hunden och inte behandla den på ett sätt som skulle kunna vara smärtsamt, varken för själen eller kroppen.

Det förekomma ord som "bestraffningar" inom hundträning och inlärning. Man lär sig genom bestraffning att minska på ett beteenden. Utifrån vår ideologi kring hundträning anser vi att bestraffningar INTE får stressa eller smärta hunden och absolut inte tära på relationen hund-människa. När vi  pratar "bestraffning" menar vi  helt enkelt att en förväntad belöning uteblir, att leksaken försvinner eller att hunden tas ifrån en rolig situation eller att uppmärksamheten från matte/husse försvinner. 

Det är  ALDRIG ok att fysisk skada hunden, det är heller inte ok att svika ett förtroende eller att skapa en otrygg miljö eller situation för hunden.

Är en bestraffning för stark/hård så leder det till försvarsbeteenden och stress, vilket skapar en hund ockuperad av att hantera stressen i den obehagliga upplevelsen och kraftigt bristande inlärningsmöjlighet. Så inlärningen helt uteblir.

Ett djur, alla djur och så även vi, lär på samma sätt och det är på bara ett sätt. Genom beteenden som lönar sig och beteenden som inte lönar sig. Det man borde ta ställning till är om man vill lära ett djur effektivt och trivsamt eller olustbetonat och invecklat.

Psykologen B.F Skinner konstaterade för snart 100 år sedan att metoden att förstärka önskvärda beteenden var långt mer framgångsrik än att bestraffa felaktiga beteenden. En högaktad etolog med världskända studier. I Sverige har vi personer som till exempel Anders Hallgren, psykolog och hundpsykolog som förespråkar samma typ av träning och inlärning. 

Vårt motto är att all träning ska vara rolig och att det absolut viktigaste för att lyckas med all hundträning är en trygg och positiv relation mellan hund och ägare. Vi jobbar enbart med positiv förstärkning och helt emot tvång och obehag. 

En trygg och säker hund är både lätt att träna och att leva med!

Varmt Välkomna att träna med oss!
/ EN HÄRLIG HUND